คุณสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายออนไลน์ได้หรือไม่